TOP

Życie i wychowywanie dzieci za granicą – czyli komu należy się zasiłek na dziecko w Norwegii

Imigracja jest czasami sposobem na to, aby rozpocząć nowe i lepsze życie. Warto jednak pamiętać o tym, że tylko legalna praca i na odpowiednich warunkach jest w stanie to zapewnić. Dodatkowo pracują za granicą można też korzystać z dodatkowych świadczeń. Takim świadczeniem finansowym jest np. zasiłek na dziecko w Norwegii i to właśnie jego temat chcielibyśmy poniżej poruszyć.

 

Komu przysługuje zasiłek na dziecko w Norwegii

 

W tej kwestii raczej nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości ani kłopotów z otrzymaniem takiego zasiłku, ponieważ przysługuje on osobom, które wychowują dzieci do 18 roku życia. Jest to zasiłek, który ma zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do życia. Jest wysokość to prawdopodobnie 970 NOK na jedno dziecko. Kwota może wzrosnąć, ale pod warunkiem, że spełnia się odpowiednie wymagania, co do zwiększonego zasiłku.

 

Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek w Norwegii

 

Taki zasiłek na dziecko w Norwegii przysługuje osobom, które pracują na terenie Norwegii od co najmniej 6 miesięcy i przyznaje się go na dzieci, które mają ukończony 1 miesiąc życia i na dzieci, które nie ukończyły wspomnianych wcześniej 18 lat. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli dziecko było urodzone w Norwegii. Wtedy zasiłek na dziecko w Norwegii zostaje przyznany niemalże automatycznie.

 

Złożenie odpowiednich dokumentów

 

Jeśli ktoś chce otrzymać zasiłek, to musi złożyć odpowiedni wniosek, który zostanie przedłożony dokumentami. Szczegółowe informacje o takich dokumentach można znaleźć w norweskich urzędach lub można prosić o pomoc różne biura w Polsce, które w załatwianiu takich spraw pomagają.

 

Categories Ciekawe