TOP

Zadłużenie- skorzystaj ze wsparcia kancelarii prawnej

Nie sposób wymienić wszystkich sytuacji prawnych, w których można mówić o szeroko pojętym oddłużaniu. Wykwalifikowani w tym aspekcie – pracownicy kancelarii prawnej w Katowicach pomagają w przeprowadzaniu procesu oddłużania. I tak jak wiele różnych sytuacji wymaga oddłużania, tak też ich pomoc może polegać na podejmowaniu różnych czynności w zależności od etapu, na którym staje się sprawa.

Etapy związane z zadłużeniem

Każda sprawa związana z zadłużeniem może mieć trzy zasadnicze etapy – przedsądowy, sądowy oraz postępowania egzekucyjnego. Jeżeli sprawa zakończy się na wcześniejszym etapie, to rzecz jasna dalsze etapy nie będą miały miejsca. Często jednak zdarza się, że o całej sprawie dowiadujemy się dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego (np. otrzymasz informację od pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia). Etapy zadłużenia wyznaczają jednocześnie możliwości dalszej pomocy, jaką udziela kancelaria prawna Katowice.

Etap przedsądowy

Stwarza on możliwości pomocy prawnej przy oddłużaniu. Jest to zatem sytuacja, gdy sprawa jeszcze nie trafiła do sądu. Może to być moment kiedy występuje opóźnienie z zapłatą pierwszej raty lub otrzymuje się wezwanie przedsądowe. Na tym etapie pomoc kancelarii prawnej może polegać na: weryfikacji obowiązku płatności, negocjowaniu zadłużenia oraz opracowaniu i analizie propozycji zawarcia ugody. Konieczne może się również okazać przygotowanie do procesu sądowego.

Etap sądowy

Ten etap jest momentem faktycznej weryfikacji roszczeń formułowanych wobec klienta. Na przygotowanie sprzeciwu, czy odpowiedzi na pozew wyznaczany jest zazwyczaj okres 14 dni, zatem warto w tym czasie maksymalnie przygotować się do obrony interesów Klienta.

Na etapie sądowym pomoc obejmuje w szczególności: opracowanie strategii procesowej, reprezentację klienta przed sądem oraz nadzorowanie postępu poszczególnych czynności.

Etap egzekucyjny

Postępowanie egzekucyjne przeważnie kończy proces oddłużania. Kancelaria prawna Katowice wspiera interesy klientów, zajmując się: weryfikacją podstaw do prowadzenia egzekucji, oceną możliwości wstrzymania lub umorzenia postępowania oraz oceną wysokości pobieranych od klienta kwot.

Jak ustalać wynagrodzenie kancelarii prawnej?

W dużej mierze zależne jest ono od wstępnej analizy sprawy i zakresu naszych działań. Każda sprawa jest inna, zatem wynagrodzenie zmienia się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Warto także uzgodnić wynagrodzenie za przyjęcie sprawy oraz premię za odniesiony sukces – w wartości kilku procent kwoty, o którą uda się zmniejszyć zadłużenie.

Categories Biznes