TOP

Restrukturyzacje w Polsce — kluczowe kroki do utrzymania firmy na rynku

W obliczu dynamicznych zmian rynkowych przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem przetrwania, adaptacji do zmiennych warunków i utrzymania konkurencyjności. W tym kontekście proces restrukturyzacji wyłania się jako strategiczny instrument umożliwiający firmom nie tylko przetrwanie, ale także osiągnięcie długofalowego sukcesu. W niniejszym artykule przyjrzymy się kluczowym aspektom restrukturyzacji oraz krokom, które mogą prowadzić do skutecznej transformacji biznesowej.

Restrukturyzacje – rozpoznawanie potrzeby

W pierwszym etapie procesu restrukturyzacji niezbędne jest precyzyjne rozpoznanie sygnałów wskazujących na potrzebę zmiany. To może obejmować analizę finansową, ocenę rynkowej konkurencji oraz identyfikację ewentualnych zagrożeń i szans. Kluczowym zagadnieniem jest zrozumienie i zdiagnozowanie, czy firma zmaga się z trudnościami finansowymi.

Analiza możliwości prawnych

Aby przeprowadzić skutecznie restrukturyzacje, przedsiębiorstwa mogą skonsultować się z ekspertami prawnymi specjalizującymi się w obszarze prawa restrukturyzacyjnego. W Polsce istnieją konkretne procedury i instrumenty prawne, takie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, czy też sanacyjne, które mogą być stosowane w zależności od sytuacji danej firmy.

Komunikacja z interesariuszami

W trakcie restrukturyzacji kluczowym aspektem jest skuteczna komunikacja z interesariuszami, z pracownikami, klientami, dostawcami i wierzycielami. W polskim kontekście prawnym przepisy nakładają obowiązek informowania zainteresowanych stron o procesie restrukturyzacji oraz zabezpieczają ich prawa.

Restrukturyzacje – kluczowe etapy

  • Spotkanie z doradcą restrukturyzacyjnym.
  • Analiza i stosowny audyt – ocena, analiza sytuacji przedsiębiorstwa.
  • Opracowanie strategii restrukturyzacji.
  • Przygotowanie i złożenie w sądzie stosownego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu samodzielnie przez nadzorcę. 
  • Otwarcie postępowania.
  • Zasadnicze postępowanie restrukturyzacyjne.
  • Głosowanie nad układem.
  • Zatwierdzenie układu przez sąd.
  • Wykonanie układu.

Monitorowanie postępów i adaptacja

Wbrew pozorom proces restrukturyzacji nie kończy się samym zawarciem  układu czy też zatwierdzeniem planu sanacyjnego. Można powiedzieć, że ten etap to dopiero pierwszy milowy krok w całym procesie. Kolejnym krokiem jest etap realizacji zawartego i zatwierdzonego układu, ponieważ najczęściej to od wykonania układu zależy ewentualne umorzenie odsetek, kosztów egzekucyjnych, a czasem nawet umorzenie pewnej części należności głównych. W całym okresie restrukturyzacji bardzo istotne jest regularne monitorowanie postępów, aby efektywnie osiągnąć cele biznesowe i utrzymać firmę na konkurencyjnym rynku.

Restrukturyzacje – profesjonalne wsparcie

Rola doradców restrukturyzacyjnych

Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Doradcy restrukturyzacyjni posiadają nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także doświadczenie w przeprowadzaniu skomplikowanych procesów, a ich zaangażowanie w proces z pewnością pomoże zoptymalizować jego rezultaty.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to zawód, który pojawił się wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne w 2016 r. Ustanowienie tego zawodu jako zawodu regulowanego i określenie rygorystycznych warunków, jakie kandydat na doradcę restrukturyzacyjnego musi spełniać, ma na celu zapewnienie, że osoby wykonujące ten zawód i pełniące funkcję nadzorcy, zarządcy czy syndyka mają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a ich działania będą zgodne z przepisami.

Aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego kandydaci muszą posiadać szeroką wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów (rachunkowości) i zarządzania. Można stwierdzić, że doradca restrukturyzacyjny łączy w sobie cechy prawnika, ekonomisty i menadżera. Jego kompetencje obejmują obszary takie jak prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo gospodarcze, prawo podatkowe, wycena i zarządzanie przedsiębiorstwami, a także zagadnienia z zakresu ekonomii.

Nadawanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego przez Ministra Sprawiedliwości stosowną decyzją administracyjną stanowi  potwierdzenie umiejętności i wiedzy, a jednocześnie świadczy o określonej specjalizacji tej osoby w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Uzyskanie tytułu doradcy restrukturyzacyjnego daje uprawnienie do wykonywania kluczowych funkcji w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Restrukturyzacje — szansa na utrzymanie firmy na rynku

Gdy przedsiębiorstwa stają w obliczu kryzysu, restrukturyzacje (sprawdź https://sasrestrukturyzacje.pl/) jawią się jako kluczowy element utrzymania się na rynku. Kroki takie, jak rozpoznawanie potrzeby restrukturyzacji, analiza możliwości prawnych, skuteczna komunikacja z interesariuszami oraz profesjonalne wsparcie doradców restrukturyzacyjnych stają się filarami transformacji biznesowej.

Categories Biznes
zobacz wiecje https://hanza.edu.pl/stolik-pomocniczy-do-kanapy-mala-inwestycja-wielkie-mozliwosci/ zobacz wiecje