TOP

Renowacja budynków i sposoby na odrestaurowanie zawilgoconych budowli

Budynki, które przetrwały wiele lat i doczekały do naszych czasów często wymagają gruntownej renowacji.No ogół są to milczący świadkowie mijającego czasu, będący dowodem na rozwój cywilizacji.

Renowacja budynków – dlaczego jest istotna?

Zabytkowe budowle są systematycznie poddawane kontroli. To na jej postawie podejmuje się decyzję o konieczności renowacji. To pozwala na to, by cieszyły się nienagannym wyglądem i zachowały estetykę. Odnosi się to do budowli o różnym przeznaczeniu, począwszy od mieszkalnych po użytkowe, jak i te, których przeznaczenie nie jest znane, a dopiero odkrywają je archeolodzy i badacze.

W zakresie ochrony budowli, zwłaszcza tych zabytkowych, o znacznej wartości, również historycznej, renowacja to sposób na zachowanie świetności budowli dla przyszłych pokoleń. Wiąże się to z faktem, że nawet najbardziej kosztowne budynki wymagają odpowiednich środków pielęgnacyjnych, by mogły przetrwać w nienaruszonym stanie przez kolejne lata.

Renowacja budynków i popularne sposoby na odrestaurowanie zawilgoconych budowli

Wilgoć w budynkach to niekorzystne zjawisko, które pociąga za sobą wiele negatywnych następstw. Wiąże się z rozwojem grzybów i pleśni, co jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi i trwałości samych budowli. W okresie jesiennym i zimowym wilgotne ściany dodatkowo przemakają, co przekłada się na obniżenie ich zdolności termicznych. Zamoczone mury oddziałują także negatywnie na cały budynek, co ma znaczenie w przypadku zwłaszcza budowli zabytkowych, będących reliktami przeszłości.

Renowacja budynków w związku z wilgocią wiąże się z likwidacją szkód i zapobieganiu pojawieniu się nowych. W niektórych sytuacjach konieczne jest wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych, osuszenie murów oraz usuniecie zgromadzonej w nich soli.

Wyzwania związane z renowacją budynków

Renowacja budynków, zwłaszcza tych, które są zawilgocone, wymaga niekiedy znacznych nakładów czasu i finansów. Zadania związane z renowacją nie powinny być wykonywane przez ekipę budowlaną, która na co dzień zajmuje się drobnymi pracami remontowymi, ale przez specjalistów. W wielu sytuacjach konieczna jest zgoda konserwatora zabytków.

Wyzwaniem w trakcie renowacji budowli jest konieczność poszukiwania materiałów, które w jak największym stopniu odpowiadają tym, użytym w czasie budowy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków

Categories Ciekawe
https://gayer.com.pl/ogrzewacze-do-ogrodu-eleganckie-i-funkcjonalne-rozwiazanie-na-chlodne-wieczory/ https://abuya.pl/ekskluzywny-design-w-twoim-zasiegu-meble-loftowe-do-salonu-i-wiecej/ Industrialny hoker z oparciem do wyspy