TOP

Gdzie na studia ekonomiczne? Oferty uczelni w Poznaniu i we Wrocławiu

Jeśli jesteś zapalonym zwolennikiem wiadomości krajowych i międzynarodowych lub pasjonujesz się sektorem biznesowym i finansowym, warto byłoby rozważyć studiowanie ekonomii. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że ekonomia kręci się wyłącznie wokół pieniędzy, jest to zasadniczo temat skoncentrowany na ludziach. Jest to również bardzo zróżnicowany temat, którego nauczanie może być prowadzone według różnego programu, w zależności od uczelni.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunek Ekonomia dostępny jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych i obejmuje wyłącznie stacjonarny tryb studiowania. Student zdobywa wiedzę z zakresu ogólniej ekonomii, nowoczesnych metod obliczeniowych, pozyskiwania i analizowania informacji potrzebnych przy decyzjach operacyjnych.  Na studiach I stopnia jest możliwość wyboru następujących specjalizacji: analityk rynku, analityk otoczenia biznesu. Studia II stopnia przygotowują Cię do umiejętnego gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi oraz poszerzają Twoją wiedzę ekonomiczną. Po tym czasie, jesteś przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Studia I i II stopnia można kończyć zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Uniwersytet Ekonomiczny Poznania kładzie nacisk przede wszystkim na zdobyciu wiedzy z zakresu wykorzystywania zasobów w celu wytwarzania dóbr oraz ich konsumpcji i czy analiza produkcji jest poprawna. Kierunek ten stworzony jest dla osób o zdolnościach analitycznych, gdyż Ekonomia w Poznaniu nie jest czystą nauką o ekonomii. Uczelnia posiada duży wybór specjalizacji: ekonomia globalna i menedżerska, zasoby ludzkie w organizacji, strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji, publicystyka ekonomiczna i public relations, gospodarka żywnościowa i biobiznes (wyłącznie na stacjonarnych).

Zapoznaj się  z ofertą edukacyjną uczelni Poznańskich – http://www.uczelnie.pl/miasto/poznan/.

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

II-stopniowe studia na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym, wyłącznie w trybie stacjonarnym i kończą się licencjatem lub magistrem. Głównymi zagadnieniami omawianymi na kierunku Ekonomia na UP są elementy makroekonomii i mikroekonomii. W trakcie trwania studiów student uczy się jak zarządzać przedsiębiorstwem i prowadzić działalność gospodarczą, nabywa wiedzę z zakresu analizy finansowej oraz oceny projektów inwestycyjnych.  Up poszerza umiejętności studentów o zagadnienia z zakresu gospodarki żywnościowej. Na naszej stronie internetowej http://www.uczelnie.pl/miasto/wroclaw/ , możesz dokładnie zapoznać się z ofertą Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jak i UP we Wrocławiu, poznański UP oferuje II-stopniowe studia na kierunku Ekonomia zarówno dzienne, jak i zaoczne. I stopień przygotowuje studenta do swobodnego obracana się w dziedzinach polityki gospodarczej i żywnościowej, finansów, prawa gospodarczego, bankowości, polityki rolnej UE.

Sprawdź pełne oferty uczelni i wybierz dla siebie tę idealną! Powodzenia!

Categories Ciekawe
bradforddesign.com gscooper.com lishwebteachers.com