TOP

Dowiedz się wszystkiego o szkoleniach BHP

Szkolenia BHP to jedno z podstawowych narzędzi do zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym w zakładzie pracy, placu budowy lub innym miejscu wykonywania działalności. Jest to również wymóg prawny, któremu musi sprostać każdy pracodawca. Kodeks pracy wyznacza, jak często i w jakim zakresie należy przeprowadzać szkolenia BHP. Zapoznaj się z naszym poradnikiem, żeby wiedzieć o nich wszystko!

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia BHP można podzielić na dwa rodzaje: wstępne i okresowe. Pierwsze jest warunkiem dopuszczenia do pracy na wskazanym stanowisku, z kolei instruktaż okresowy ma za zadanie podnosić kwalifikacje i przypominać najważniejsze zagadnienia z obszaru BHP. Dowiedz się więcej o rodzajach szkoleń:

Wstępne szkolenie BHP

Wstępne szkolenie BHP zapoznaje pracownika z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w danym zakładzie, regulaminem i wskazówkami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Drugim etapem jest szkolenie stanowiskowe BHP. W jego trakcie osoba zatrudniona poznaje swoje miejsce pracy i sprzęt, którym będzie się posługiwać. Całość trwa minimum dwie godziny i wymaga udokumentowania w indywidualnej karcie szkolenia wstępnego BHP; jest ważne przez 12 miesięcy. Do przeprowadzenia instruktażu tego typu, przedsiębiorcy często angażują zewnętrzne firmy specjalizujące się w branży BHP.
Pandemia koronawirusa Covid-19 nieco zmieniła formułę, w której przeprowadzane są wstępne szkolenia BHP. Ustawodawca w okresie stan zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zezwala na przeprowadzenie instruktażu ogólnego przy użyciu narzędzi do wideokonferencji internetowej.

Okresowe szkolenia BHP

Okresowe szkolenia BHP są nie mniej ważne, ponieważ służą szerzeniu wśród pracowników wiedzy i świadomości o ewentualnych zagrożeniach. Instruktaże okresowe mogą być przeprowadzane jako:

  • kursy lub seminaria organizowane przez firmy zewnętrzne
  • samokształcenie w oparciu o dostarczone przez pracodawcę materiały

Okresowe szkolenia BHP również wymagają udokumentowania, między innymi egzaminu końcowego, który przeprowadza organizator. Tego typu instruktaże zalicza się do godzin pracy osoby zatrudnionej.

Ważność szkoleń BHP

Szkolenia BHP nie są ważne bezterminowo. Po upływie czasu wskazanego w ustawie, należy je ponawiać. Zmieniają się przecież zagrożenia w miejscu pracy i zachodzi potrzeba przypominania pracownikom o obowiązujących zasadach. Jak długo są ważne szkolenia BHP?

  • Co rok dla kardy robotniczej w zakładach o dużym stopniu zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników
  • Co trzy lata dla kadry robotniczej pracującej w zakładach o przeciętnym stopniu zagrożenia dla bezpieczeństwa
  • Co pięć lat dla kadry kierowniczej oraz inżynieryjno-technicznej
  • Co sześć lat dla pracowników w sektorze administracyjno-biurowym

Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć służbę BHP?

Kodeks pracy jednoznacznie stanowi, że utworzenie służby BHP w zakładzie pracy jest konieczne, gdy liczba pracowników przekracza 100 osób. Głównym zadaniem komórki jest profilaktyka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprzez organizowanie regularnych szkoleń BHP i analizowanie ryzyka na poszczególnych stanowiskach.
Dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, każdy pracodawca powinien poważnie potraktować szkolenia BHP. Zlecanie ich wykwalifikowanej firmie pozwoli uzyskać coś więcej niż tylko certyfikat lub pieczątkę. Da osobom zatrudnionym narzędzia i wiedzę, potrzebne do ochrony własnego zdrowia i życia w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Należy pamiętać, że służba BHP nie ogranicza się do kontroli warunków pracy w zakładzie. Ważnym aspektem pracy jest profilaktyka bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Organizacja szkoleń, kompleksowa obsługa i wieloletnie doświadczenie: bhp-prometeo.pl

Categories Ciekawe
https://dowiedz-sie.com.pl/przemyslowa-rewolucja-we-wnetrzach-sekrety-stylu-loftowego/ zobacz wiecje zobacz wiecje